Snellemark Centret

Her kan du møde bestyrelsen, læse om vores Mission og Vision.

Historie og mission

Snellemark Centret blev som virksomhed etableret i 1993 med det formål at opføre Bornholms første større Butikscenter på hjørnet af Grønnegade og Snellemark, på en grund hvor Bornholms største keramikfabrik Søholm Keramik lå indtil 1989, hvor den flyttede ud i Rønnes industrikvarter. Centret er tegnet af arkitektfirmaerne Bang Termansen og Cubo Arkitekter A/S. Centret blev indviet 13. juni 1994

Finansieringen af Centret skete blandt andet ved hjælp af den såkaldte ”Bornholmerpakke”, der gav personer, der havde henlagt til etablerings- og investeringsfonde, lov til at frigive disse midler skattefrit, såfremt investeringen skete på Bornholm.

Siden da har det været Centrets mission at leve op til formålet om at skabe et center med et stort og varieret vareudbud, så bornholmerne og øens mange turister kunne foretage store dele af deres daglige indkøb under et fælles tag.

Samtidig skal Centret være en aktiv del i udviklingen af Rønne by og specielt Rønne havn, så der skabes sammenhæng og harmoni mellem den travle havn med person- og varetransport og Centrets synlighed og parkeringsforhold.

Det helt overordnede formål er at skabe moderne rammer for den bedste kundeoplevelse på Bornholm til gavn for øens borgere og turister samt Centrets forretningsdrivende og ejere. 

Vores Misson

Centrets ejere, ledelse og administration ønsker at udvikle Snellemark Centrets rammer, eksteriør og interiør i takt med de forretningsdrivendes og kundernes ønsker og forventninger til den gode indkøbsoplevelse. Oplevelsen af Centret skal være præget af kvalitet, orden og tillid.

Samtidig ønskes Centret udviklet i harmoni med sine nærmeste omgivelser på Rønne havn, således at borgere og turister oplever tilgængelighed til Centret i harmoni med afvikling af den til tider travle person- og varetrafik på havnen.

Samarbejdet mellem Centrets forretningsdrivende og byens øvrige butiksindehavere skal være baseret på tillid til fælles bedste, og dialog med myndigheder skal være baseret på åbenhed og stræben efter at tilgodese fælles interesser.

Bestyrelsen

Anette Stæhr

Bestyrelsesformand 

Se CV

Carsten West

Bestyrelsesmedlem og Direktør

Se CV

Ingolf Lind-Holm

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Ejendoms- og selskabsadministration 

Snellemark Centret A/S har indgået samarbejde med Rønne Revision om ejendoms- og selskabsadministration.

Anders Kofoed

Rønne Revision

Therese Kofod Jørgensen

Rønne Revision

Web administrator

Anette Hagedorn

Hjemmesideadministrator